กรุณาเลือกรูปแบบที่ต้องการให้เราออกแบบ

Sticker Line ภาพถ่าย

4,000฿ – 20,000฿

Sticker Line ภาพวาด

7,000฿ – 36,500฿

Sticker Line ภาพวาดล้อเลียน

14,000฿ – 47,000฿

Sticker Line ภาพเคลื่อนไหว

17,000฿ – 60,000฿

Sticker Line ยอดนิยม ที่เราออกแบบและสร้างยอดขายสูงสุด

“สาวน้อยอ๊อฟฟิส”

สร้างยอดขายหลักล้านบาทในเดือนแรก และได้เป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ยอดนิยม “อันดับ 1” ในเดือนพฤษภาคม

“แจ๊ส สปุ๊กนิคปาปิยองกุ๊กกุ๊ก”

เป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ที่ขายดีที่สุดในหมวด Creator Sticker สร้างยอดขายรวมทั้งสิ้นเกือบสิบล้านบาท และได้ต่อยอดเป็น “Official Sticker” ในเวลาต่อมา

“นู๋ง๊องแง๊ง (เอาแต่ใจ)”

Sticker Line ที่สร้างยอดขายรวมทั้งสิ้นในเดือนแรกเกิน 360,000 บาท และเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ “อันดับ 1” ในเดือนนั้น

“แรดเรียก….เจ้!!”

เป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มียอดโหลดรวมในเดือนแรกเกิน 320,000 บาท และเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ยอดขาย “อันดับ 1” ในเดือนนั้น

ขั้นตอนการรับออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ของเรา

ซึ่งจะไม่รวมระยะเวลาในการตรวจสอบของบริษัทไลน์ ( ปกติจะใช้เวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ )

เมื่อประเมินราคาและระยะเวลาในการออกแบบแล้ว หากลูกค้าตกลงว่าจ้าง ต้องวางเงินมัดจำ 50% ของราคาประเมิน โดยใช้วิธีโอนเงินมัดจำ หรือเซ็นสัญญาพร้อมกับจ่ายเงินมัดจำก็ได้

เมื่อชำระเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว ผู้ออกแบบจะใช้เวลาประมาณ 1 – 2 วัน หรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของตัวละคร) ในการออกแบบตัวละครหลัก ขั้นตอนนี้สามารถปรับแต่งได้จนกว่าลูกค้าจะชอบ แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ตกลงกันไว้

เมื่อได้ตัวละครหลักแล้ว ลูกค้าต้องส่งคำที่จะใช้ประกอบในสติ๊กเกอร์ไลน์ให้กับผู้ออกแบบ แต่ถ้าไม่มีไอเดียเราก็พร้อมที่จะแนะนำคำฮิตๆเพื่อให้ลูกค้าได้ต่อยอดคำนั้นๆให้ดีขึ้น โดยผู้ออกแบบจะอ้างอิงคำที่ลูกค้าอนุมัติให้มาเท่านั้น

เมื่อได้ตัวละครหลัก และคำประกอบสติ๊กเกอร์ไลน์แล้ว ทางผู้ออกแบบจะดำเนินงานตามเวลาที่กำหนด จะไม่ทยอยส่งให้ดู แต่จะส่งให้ดูทั้งหมดในวันที่งานเสร็จ

เมื่อผู้ออกแบบทำงานเสร็จแล้ว จะส่งงานให้ลูกค้าเช๊คก่อนอัพโหลดงานเข้าบัญชีไลน์ของลูกค้า ขั้นตอนนี้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ แต่ต้องเป็นคำที่ลูกค้าระบุมาในข้างต้น (ยกตัวอย่าง 1.กินข้าว เมื่อทีมงานทำเสร็จแล้ว จะมาเปลี่ยนเป็น บ๊ายบาย ไม่ได้) ถ้าหากจะเปลี่ยนต้องเสียรูปละ 500 บาท/ 1 ภาพ

เมื่อมีการตรวจเช๊คงานเรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าจ้างโอนส่วนที่เหลือก่อนอัพโหลดงานขึ้นบัญชีลูกค้า เพื่อส่งให้บริษัทไลน์ตรวจสอบต่อไป