สติ๊กเกอร์ไลน์ ไม่เพียงจะประกอบไปด้วยความน่ารักเท่านั้น ยังสามารถแฝงโฆษณาอย่างอื่นลงไปได้อีก เช่น ข้อความโฆษณา คำเตือน คำแนะนำ วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลติดต่อ ส่วนประกอบจะผสมผสานเข้าไปในสติ๊กเกอร์ไลน์ เครื่องหมายสัญลักษณ์ขององค์กรก็ด้วย และยังไม่รวมองค์ประกอบอื่นๆที่เราสามารถระบุไปในสติ๊กเกอร์ไลน์ทำให้คนอื่นได้เห็นในท้องตลาดไลน์สโตร์อีกด้วย หากผลิตภัณฑ์ของเรามีสติ๊กเกอร์ไลน์เหล่านี้ไว้ ก็จะช่วยส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้แก่ผลิตภัณฑ์ และเป็นประโชยน์ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

ด้วยประสบการณ์ในการทำสติ๊กเกอร์ไลน์มาตั้งแต่บริษัทไลน์เปิดให้ทำ เรายังเป็นอันดับหนึ่งในการรับออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ให้แก่ลูกค้าที่ดีเสมอมา เรื่องคุณภาพไม่ต้องพูดถึงเรายินดีให้คำแนะนำก่อนเริ่มงานเพื่อขอบเขตในการรับทำสติ๊กเกอร์ไลน์จะส่งผลต่อยอดขายในอนาคตอีกด้วย