ขอขอบพระคุณลูกค้าเรา สติ๊กเกอร์ไลน์ พี่ยอด นักกล้าม ! เป็นความไว้ใจในรอบที่สองให้เราได้รับทำสติ๊กเกอร์ไลน์จนเสร็จสิ้นและส่งไปบริษัทไลน์เพื่อตรวจสอบแล้ว ทางเราได้ทำเต็มที่ครับและเป็นที่ถูกใจของพี่ยอดด้วย หวังว่าไม่นานเราคงจะได้ร่วมงานอีกครั้ง สำหรับสติ๊กเกอร์ไลน์ชุดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ และชอบกีฬาเล่นกล้าม นักกล้ามสามารถดาวห์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ชุดนี้เพื่อพูดคุยในเรื่องการออกกำลังกาย คงจะตรงใจคนหลายๆคนได้ไม่น้อยนะครับ ด้วยประสบการณ์ที่รับออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์มาเป็นเวลานานท่านจึงไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องเวลาเราส่งตรวจสอบแล้วจะไม่ผ่าน เรายินดีซ่อมแซมงานจนกว่าจะผ่านงานของเราถึงจะจบ อย่างไรก็ดีท่านควรจะมีคอนเซ็ปที่อยากจะทำเสียก่อนเพื่อลดความเสี่ยงในการขายขอบคุณครับ