ขอบพระคุณ พี่ชัยวัฒเจ้าของผลงาน “แกะของพระเจ้า” มากๆครับที่ให้โอกาสเราได้ออกแบบสติกเกอร์ไลน์ให้ท่านเพื่อพี่น้องชาวคริสเตียนทุกที่ในโลกมาร่วมกันโหลดสติกเกอร์ไลน์ชุดนี้ การรับทำสติ๊กเกอร์ไลน์ในชุดบ่งบอกถึงการเผยแพร่ศาสนาคริส โดยอาศัยสติ๊กเกอร์รูปแกะน่ารักๆ ชาย-หญิง เป็นตัวแทนของพระเจ้าที่จะมาสื่ออารมณ์ให้ท่านๆได้ใช้งานกันอย่างเหมาะสม เรารับออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ตรงจุดประสงค์ของลูกค้าถึงจะแก้หลายครั้งก็ไม่ทำให้พวกเราเหนื่อยเลยเพราะผลสุดท้ายลูกค้ารู้สึกชอบกับสติ๊กเกอร์ไลน์ที่เราออกแบบมาก แค่นี้ก็หายเหนื่อยแล้วครับ ขอบคุณมากๆจากใจ