เพราะเหตุไรถึงต้องทำสติกเกอร์ไลน์กับเรา เพราะเราเอง www.likejung.com รับดีไซน์ Line Sticker ด้วยสนนราคาทุนที่ถูก เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีสตางค์ทุนไม่มาก และไม่อยากเสียเงินเกินเหตุ เราดีไซน์ผลงานออกแบบมาไม่ต่ำกว่า 1,000 ชิ้นงาน ท่าจะมันใจได้และเชื่อมั่นเราให้ทำความคิดของท่านให้ออกมาเป็นLine Stickerเพื่อจำหน่ายให้คนมากกว่า 500 ล้านคนทั่วโลก การรับออกแบบสติกเกอร์ไลน์ ที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนชาวบ้าน จึงเป็นจุดสนใจในตลาด Line Store
stickerที่ไม่แนะนำ Sticker Lineที่ลำบากต่อการหยิบยกไปใช้ในบทบอกในชีวิตประจำวัน เช่น วัตถุหรือทิวทัศน์ Sticker Line ซึ่งไม่ใช่รูปภาพที่วาดระบายขึ้น เช่น รูปถ่าย Sticker Lineซึ่งมีระยะการมองไม่ดี เช่น ภาพเขียนที่ยาวเกินควรหรือรูปภาพขนาดเต็มของคาแรคเตอร์สูงๆ ชุดline stickerที่ขาดความหลายหลากอย่างแจ่มแจ้ง เช่น Sticker Lineซึ่งมีเฉพาะสีที่ซีดจางหรือตัวเลขที่เรียงร้อยต่อกัน Sticker Lineที่ขัดต่อจริยธรรมอันดีหรือแบบแผนของสังคม เชิญชวนให้ผู้เยาว์ดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ มีภาพเกี่ยวกับเพศหรือความรุนแรง หรืออาจจะปลุกแนวทางชาตินิยม หมายเหตุอื่นๆ line sticker สำหรับขายไม่สามารถนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณาได้ โปรดอย่าแฝงการโฆษณาใดๆ ลงในรูปภาพline sticker ชื่อ และข้อความรายละเอียด อาทิเช่น ประกาศวันเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือส่งสติ๊กเกอร์ที่มีเฉพาะโลโก้ของบริษัท ไม่อนุญาตให้Sticker Lineกำหนดให้ผู้ใช้ต้องระบุข่าวคราวส่วนบุคคลหรือ ID เพื่อทำการซื้อโดยเคร่งครัด

stickerที่ไม่แนะนำ
1.Sticker Lineที่ยากลำบากต่อการเอาไปใช้ในบทพูดในชีวิตประจำวัน เช่น วัตถุหรือทิวทัศน์
2.Sticker Lineซึ่งไม่ใช่รูปภาพที่วาดระบายขึ้น เช่น ภาพถ่าย
3.Sticker Lineซึ่งมีระยะการมองไม่ดี เช่น ภาพเขียนที่ยาวเกินพอดีหรือรูปภาพขนาดเต็มของคาแรคเตอร์สูงๆ
4.ชุดline stickerที่ขาดความหลายหลากอย่างแน่ชัด เช่น stickerซึ่งมีเฉพาะสีที่ซีดจางหรือตัวเลขที่เรียงร้อยต่อกัน
5.Sticker Lineที่ขัดต่อคุณธรรมอันดีหรือกฎเกณฑ์ของสังคม เชื้อเชิญให้ผู้เยาว์ดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ มีภาพเกี่ยวกับเพศหรือความรุนแรง หรืออาจจะปลุกแนวทางชาตินิยม

หมายเหตุอื่นๆ
1.Sticker Lineสำหรับจำหน่ายไม่สามารถนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณาได้ โปรดอย่าแฝงการโฆษณาใดๆ ลงในรูปภาพsticker line ชื่อ และข้อความรายละเอียด อาทิเช่น ประกาศวันเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือส่งสติ๊กเกอร์ที่มีเฉพาะโลโก้ของบริษัท
2.เราไม่อนุญาตให้stickerกำหนดให้ผู้ใช้ต้องบังคับข่าวส่วนบุคคลหรือ ID เพื่อทำการซื้อโดยเคร่งครัด
line stickerที่บังคับถึงบริการอินเตอร์เน็ต App รับส่งข้อความ หรือบริการที่ใกล้เคียงกัน หรือมีคาแรคเตอร์ใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าวไม่สามารถขายบน Creators Market ได้
3.โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แนวทางการตรวจสอบ

เบอร์ติดต่อ 085-2210445 (เบ็น)
Line : siezeben
E-mail : b2g_ben@hotmail.com
website : www.likejung.com
ขั้นตอนการทำสติกเกอร์ไลน์ https://creator.line.me/th/
Store Line : https://store.line.me
Facebook : https://www.facebook.com/stickerline.likejung