งานออกแบบ ในทัศนะคติของผม

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของงานออกแบบ งานออกแบบในทัศนคติของผมหมายถึงว่าการถ่ายทอดไอเดียให้มาเป็นภาพวาดเพื่อให้ผู้อื่นสามารถมองเห็นรับรู้หรือสัมผัสได้เพื่อให้มีความเข้าใจในงานสติ๊กเกอร์ไลน์ร่วมกัน การออกแบบในแต่ละครั้งมันจะรวมในหลายแง่คิด ยกตัวอย่างดังนี้คือ

การวางแผนในการทำงานให้มีจุดเชื่อมโยงกันระหว่างผลิตภัณฑ์และตัวสติ๊กเกอร์ไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นการที่จะออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ให้ออกมาในสิ่งที่ลูกค้าต้องการมีความยากพอสมควร เพราะความชอบของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป ในแง่ของการนำเสนองาน อย่างไรก็ดีผมถึงว่าข้อนี้สำคัญมากอีกข้อนึง เพราะในการนำเสนองานให้ออกมาให้ใกล้เคียงกับรูปบบที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด ตอนนี้ถือเป็นความท้าทายเลยครับผม แบบที่เราออกแบบฉันจะมีความสำคัญที่สุดในกรณีที่นักออกแบบกับผู้ว่าจ้างมีความชอบไม่ตรงกันทำให้การสร้างสรรค์ผลงานออกมาช้าเกินกว่าที่ควร เพราะฉะนั้นระหว่างในการออกแบบผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างควรที่จะพูดคุยกันเพื่อให้ concept ที่ออกแบบมาน้ันตรงความต้องการของผู้ว่าจ้างนั้นเองขอบคุณครับ