ขั้นตอนการรับออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ของเรา

 

  1. เลือกรูปแบบตัวละครเพื่อประเมินราคา และระยะเวลาในการออกแบบ ซึ่งจะไม่รวมระยะเวลาในการตรวจสอบของบริษัทไลน์ ( ปกติจะใช้เวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ )
  2. เมื่อประเมินราคาและระยะเวลาในการออกแบบแล้ว หากลูกค้าตกลงว่าจ้าง ต้องวางเงินมัดจำ 50% ของราคาประเมิน โดยใช้วิธีโอนเงินมัดจำ หรือเซ็นสัญญาพร้อมกับจ่ายเงินมัดจำก็ได้
  3. เมื่อชำระเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว ผู้ออกแบบจะใช้เวลาประมาณ 1 – 2 วัน หรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของตัวละคร) ในการออกแบบตัวละครหลัก ขั้นตอนนี้สามารถปรับแต่งได้จนกว่าลูกค้าจะชอบ แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ตกลงกันไว้
  4. เมื่อได้ตัวละครหลักแล้ว ลูกค้าต้องส่งคำที่จะใช้ประกอบในสติ๊กเกอร์ไลน์ให้กับผู้ออกแบบ แต่ถ้าไม่มีไอเดียเราก็พร้อมที่จะแนะนำคำฮิตๆเพื่อให้ลูกค้าได้ต่อยอดคำนั้นๆให้ดีขึ้น โดยผู้ออกแบบจะอ้างอิงคำที่ลูกค้าอนุมัติให้มาเท่านั้น
  5. เมื่อได้ตัวละครหลัก และคำประกอบสติ๊กเกอร์ไลน์แล้ว ทางผู้ออกแบบจะดำเนินงานตามเวลาที่กำหนด จะไม่ทยอยส่งให้ดู แต่จะส่งให้ดูทั้งหมดในวันที่งานเสร็จ
  6. เมื่อผู้ออกแบบทำงานเสร็จแล้ว จะส่งงานให้ลูกค้าเช๊คก่อนอัพโหลดงานเข้าบัญชีไลน์ของลูกค้า ขั้นตอนนี้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ แต่ต้องเป็นคำที่ลูกค้าระบุมาในข้างต้น (ยกตัวอย่าง 1.กินข้าว เมื่อทีมงานทำเสร็จแล้ว จะมาเปลี่ยนเป็น บ๊ายบาย ไม่ได้) ถ้าหากจะเปลี่ยนต้องเสียรูปละ 500 บาท/ 1 ภาพ
  7. เมื่อมีการตรวจเช๊คงานเรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าจ้างโอนส่วนที่เหลือก่อนอัพโหลดงานขึ้นบัญชีลูกค้า เพื่อส่งให้บริษัทไลน์ตรวจสอบต่อไป
  8. ถ้าหากไม่ผ่านการตรวจสอบ เรายินดีแก้ไขงานให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ต้องเป็นส่วนที่ไลน์ให้แก้ไขเท่านั้น ถ้าแก้ไขนอกเหนือจากนั้นคิดเงินรูปละ 500 บาท